ΔΙΑΦΟΡΑ

European Expression Youth supports the European Action on Drugs

Η εκστρατεία Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά (EAD) έφερε σε επαφή περισσότερους από 1300 συμβαλλομένους από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν το θέμα των ναρκωτικών από όλες της κοινωνικές πλευρές του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την εκστρατεία Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά (EAD) στις 26 Ιουνίου 2009, τη Διεθνή Ήμερα κατά της … Continue reading